Chứng chỉ tin học có thời hạn bao lâu? Thông tin về chứng chỉ tin học

07/11/2023

Chứng chỉ tin học không chỉ giúp bạn nâng cao kỹ năng tin học văn phòng mà còn là công cụ quan trọng giúp bạn có cơ hội thăng tiến tốt hơn, đặc biệt là đối với những bạn cần nâng lương, nâng ngạch, thi công chức, viên chức nhà nước. Vì chứng chỉ tin học có vai trò quan trọng trong xã hội hiện đại nên có nhiều người đang quan tâm. Trong đó, câu hỏi về thời hạn sử dụng của chứng chỉ tin học được rất nhiều người quan tâm.