Chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện

Ngày 21/7/2024 sắp tới, chương trình bồi dưỡng tiêu chuẩn chức danh nghề nghiệp viên chức chuyên ngành thư viện sẽ chính thức khai giảng. Chương trình này được ban hành theo Quyết định 830/QĐ-BVHTTDL ngày 04/04/2023 nhằm nâng cao kiến thức và kỹ năng cho các viên chức trong ngành thư viện.

Chương trình bồi dưỡng này sẽ tập trung vào việc cập nhật những kiến thức mới nhất, cùng với các kỹ năng cần thiết để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của nghề nghiệp. Đồng thời, chương trình còn giúp các viên chức thư viện hiểu rõ hơn về các tiêu chuẩn và chuẩn mực nghề nghiệp, từ đó cải thiện chất lượng dịch vụ và hiệu quả công việc.

Chúng tôi tin rằng, thông qua chương trình này, các viên chức chuyên ngành thư viện sẽ có cơ hội nâng cao trình độ, phát triển bản thân, và góp phần xây dựng một hệ thống thư viện hiện đại và chuyên nghiệp hơn.

Hãy chuẩn bị và tham gia cùng chúng tôi để cùng nhau phát triển và nâng cao chất lượng dịch vụ thư viện!

Bài viết cùng danh mục