Tuyển sinh văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh

07/11/2023

Văn bằng 2 Ngôn ngữ Anh - ĐH Thái Nguyên. Đặt địa điểm tại Hà Đông - Hà Nội; Bắc Thăng Long - Hà Nội và Phúc Yên - Vĩnh Phúc.

Tiếng Anh B1

04/11/2023

Tiếng Anh A2

04/11/2023